Grafitové a SiC keramické výrobky – SEEIF Ceramic, a.s.
Close

Grafitová zátka CL

Šamotové výlevky

Grafitové a SiC keramické výrobky

Žáruvzdorné tvarové výrobky tvořící součást uzavíracího ústrojí licích pánví a součásti uzavíracích ústrojí licích zařízení a linek při odlévání kovů.

Žáruvzdorné tvarové výrobky pro pomocné účely při tavení kovů.

Komponenty uzavíracího ústrojí licích pánví

Žáruvzdorné tvarovky které tvoří součást uzavíracího ústrojí licích pánví

KATALOG ZDE
Grafitové zátky CLSTOPPER

Žáruvzdorné tvarovky které tvoří součást uzavíracího ústrojí licích pánví

Technický list zde
Žárovzdorné příslušenství pro slévárny

Tuhové kelímky a naběračky, keramické výrobky z karbidu křemíku (SiC)

Technický list zde

GRAFITOVÉ ZÁTKY A VÝLEVKY

Grafitové zátky a výlevky jsou tvarové keramické výrobky na bázi grafitu a vysocežáruvzdorného ostřiva, které tvoří součást uzavíracího ústrojí licích pánví ve slévárenském a hutním průmyslu.

  • grafitošamot pro méně náročné způsoby odlévání
  • grafitokorund pro náročnější odlévání vysocelegovaných a speciálních ocelí s prodlouženou dobou odlévání

Společně se šamotovými zátkovými trubkami, výlevkami a zátkovou tyčí tvoří grafitové zátky a výlevky součást uzavíracího ústrojí licích pánví, které bezpečně utěsní spodní výpustný otvor licí pánve, umožní její opakované otevření a šetrné vypouštění tekutého kovu. Při odlévání pomocí spodního výpustného otvoru nedochází narozdíl od vrchního vylévání pánve k rozstřikům a okysličení litého kovu a tím se zvyšuje čistota a jakost výrobku.

Katalog zde

MONOBLOKOVÉ ZÁTKY

Žáruvzdorné tvarové výrobky na bázi grafitu a vysoce žáruvzdorného ostřiva, pojeného keramickou vazbou. 

  • jsou součástí uzavíracích ústrojí licích zařízení a linek při odlévání kovů
  • jsou určeny pro hliník a šedou litinu
Technický list zde

Grafitové zátky CLSTOPPER

Grafitové zátky CLSTOPPER jsou tvarové keramické výrobky na bázi grafitu a vysocežáruvzdorného ostřiva, které tvoří součást uzavíracího ústrojí licích pánví ve slévárenském a hutním průmyslu.

Zátky CLSTOPPER se uchycují na zátkové tyče technicky dokonalejším způsobem, který lépe odolává tepelným šokům a eliminuje fyzikální interakce mezi zátkou a zátkovou tyčí. Uchycení grafitové zátky na zátkovou tyč je realizováno přes samostanou keramickou závitovou část.


Technický list zde

ŽÁRUVZDORNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SLÉVÁRNY

Keramické výrobky z karbidu křemíku (SiC): trysky, trubky, roury, kameny, dávkovací trubice, míchací tyče, jehly apod.

SiC pyrometrické trubice k ochraně termočlánků proti přímému působení kovu a strusky při měření teploty taveniny. Jsou vhodné pro trvalé umístění v tavenině.

SiC odplyňovací trubice se používají k rafinaci tavenin neželezných kovů.

Tuhové kelímky a naběračky se používají k transportu a mísení tavenin nebo odstraňování strusky tavených kovů. Dále se vyrábí tuhové nástavce a poklice, hranolky, vaničky, hradítka.

Technický list zde