Certifikáty, osvědčení a politika kvality – SEEIF Ceramic, a.s.
Close

Certifikát kvality

Pro zajištění vysoké kvality dodávaných žárovzdorných výrobků a v této souvislosti poskytovaných služeb má společnost SEEIF Ceramic, a.s. zaveden a certifikován systém managementu kvality dle normy ISO 9001. Systém managementu kvality je certifikován sdružením CQS.

D&B certifikát Bisnode

Společnosti SEEIF Ceramic, a.s. byl certifikačním orgánem, společností Biznode Česká republika, a.s., vydán certifikát s hodnocením „Top Rating“. Získané hodnocení rizikového faktoru D&B Ratingu na nejvyšší možné hodnotě „AAA“ splňuje přísné podmínky, které dokládají finanční stabilitu, dobrou platební morálku, solventnost a spolehlivost. Toto hodnocení je důkazem bezpečného, seriózního a korektního obchodního vztahu jak stávajícího, tak budoucího.

Weblogo

Politika kvality

Slider Title

Short Excerpt

See More

SEEIF Ceramic, a.s. je významný výrobce žárovzdorných keramických tvarových a netvarových výrobků. V souladu se strategií společnosti s názvem Keramika 2022 vyhlašuje vedení společnosti Politiku kvality, jako vyjádření svého postoje k zabezpečení a zlepšování systému řízení kvality a rovněž i k plnění relevantních požadavků, které se dotýkají podnikatelské aktivity společnosti.

Certifikáty výrobků