Graphite an SIC Ceramics

  • Fireclay nozzles

GRAPHITE AND SILICON-CARBIDE REFRACTORY PRODUCTS

Shaped refractory products forming a part of the closing mechanism of casting ladles and supplementary products in a metal casting in foundries and smelting plants.

GRAPHITE-FIRECLAY STOPPERS AND NOZZLES

Shaped refractory products for metal casting in foundries and smelting plants.

GRAPHITE STOPPERS CLSTOPPER

Graphite stoppers CLSTOPPER are shaped refractory products forming a part of the closing mechanism of casting ladles in a metal casting in foundries and smelting plants.

OTHER REFRACTORY PRODUCTS FOR FOUNDRIES

Silicon-carbide products – including jets, pipes, tubes, measuring tubes, stirring rods, needles, scoops, etc.

GRAPHITE-FIRECLAY STOPPERS AND NOZZLES

Graphite-fireclay stoppers and nozzles are refractory shaped products based on graphite and refractory grog with a ceramic bond used as a part of the closing system of casting ladles.

  • graphite-fireclay stoppers and nozzles for less demanding ways of casting
  • graphite-corundum stoppers and nozzles for casting high alloy and special steels with prolonged casting time

These products secures safe sealing of bottom pouring ladle opening, allowing safe repeated opening and careful draining of liquid metal. When bottom pouring ladle casting is used, there is no splashing of metal and therefore there is no oxygenation of cast metal. Using this system, a quality and purity of a metal is increased.

Monoblocks stoppers

Monoblock stoppers are shaped refractory products based on graphite and highly refractory grog, bonded with a ceramic binding agent.

  • the stoppers are part of the closing mechanism used during long-lasting casting
  • they are designed for use with aluminium and grey cast iron

Grafitové zátky CLSTOPPER

Grafitové zátky CLSTOPPER jsou tvarové keramické výrobky na bázi grafitu a vysocežáruvzdorného ostřiva, které tvoří součást uzavíracího ústrojí licích pánví ve slévárenském a hutním průmyslu.

Zátky CLSTOPPER se uchycují na zátkové tyče technicky dokonalejším způsobem, který lépe odolává tepelným šokům a eliminuje fyzikální interakce mezi zátkou a zátkovou tyčí. Uchycení grafitové zátky na zátkovou tyč je realizováno přes samostanou keramickou závitovou část.

OTHER REFRACTORY PRODUCTS FOR FOUNDRIES

We offer other silicon-carbide products – including jets, pipes, tubes, measuring tubes, stirring rods, needles, scoops, etc.

Pyrometric tubes from silicon-carbide. Pyrometric tubes serve the protection of thermocouples against the direct impact of metal and slag when measuring the temperature of the melt. They are suitable for being permanently submerged in the melt.

Degassing tubes from silicon-carbide. Degassing tubes are shaped refractory products with an increased resistance to thermal shock. The degassing tubes are used for the purification of molten nonferrous metals.

Ladle bowls. Graphite ladle bowls are shaped refractory products based on graphite and refractory grog with a ceramic bond. The ladle bowls are used for taking samples of the molten metal or removing slag from the melt.