SEEIF Ceramic, a.s. – Technická keramika třetího tisíciletí
Close

Technická keramika třetího tisíciletí

SEEIF Ceramic, a.s. je producentem a dodavatelem tradičních žáruvzdorných výrobků a keramických materiálů, včetně služeb a poradenství týkající se jejich použití u zákazníka.

O nás

Hyundai Robot Hi5

Využíváme nejnovějších technologií pro výrobu našich tvarovek.

Video

Hvězdy

Nabízíme různé typy hvězd s jedním a více výtoky. V různých velikostech s různými průměry a jakostmi.

Produkty a služby

Technická keramika třetího tisíciletí

SEEIF Ceramic, a.s. je producentem a dodavatelem tradičních žáruvzdorných výrobků a keramických materiálů, včetně služeb a poradenství týkající se jejich použití u zákazníka.

O nás

Technická keramika třetího tisíciletí

SEEIF Ceramic, a.s. je producentem a dodavatelem tradičních žáruvzdorných výrobků a keramických materiálů, včetně služeb a poradenství týkající se jejich použití u zákazníka.

O nás

Technická keramika třetího tisíciletí

SEEIF Ceramic, a.s. je producentem a dodavatelem tradičních žáruvzdorných výrobků a keramických materiálů, včetně služeb a poradenství týkající se jejich použití u zákazníka.

O nás

Materiály pro hutní průmysl

ucpávkové hmoty pro vysoké a elektrické obloukové pece,

žlabové hmoty pro licí pole vysokých pecí

dusací a pánvové hmoty pro slévárny oceli a litiny

sušené slévárenské písky

výrobky pro hutní průmysl

Hvězdy

Nabízíme různé typy hvězd s jedním a více výtoky. V různých velikostech s různými průměry a jakostmi.

O nás

Produkty a služby

Veškeré naše služby, které nabízíme.

Slévárenský
průmysl

 • šamotové a vysocehlinité tvarovky
 • slvárenský lící systém
 • keramický odstruskovák
 • komponenty spodního uzavíracího ústrojí licích pánví
 • žárovzdorné izolační tvarovky
 • dusací a pánvové hmoty
 • slévárenské písky
 • kompletní poradentsví

Ocelárenský
průmysl

 • šamotové a vysocehlinité tvarovky
 • licí soupravy pro spodní lití ingotů
 • komponenty spodního uzavíracího ústrojí licích pánví
 • dusací a pánvové hmoty
 • kompletní poradentsví

Hutní
průmysl

 • ucpávkové hmoty vysokých pecí
 • žlabové dusací hmoty
 • dusací a pánvové hmoty
 • sušené slévárenské písky
 • kompletní poradentsví

Grafitové a SiC
výrobky

 • grafitošamotové zátky a výlevky
 • grafitokorundové zátky a výlevky
 • SiC keramické výrobky
 • tuhové kelímky
 • kompletní poradentsví

Kamnářský
šamot

 • šamotové tvarovky pro stavbu krbů a kamen
 • žárovzdorné malty a tmely
 • KTS – komínový tahový systém
 • kompletní poradentsví

Ostatní

 • lehčené šamotové výrobky
 • netvarové žárovzdorné výrobky
 • keramické topné elementy

Aktuality a společenská odpovědnost

Robotické pracoviště

více

Robotické pracoviště

SEEIF Ceramic, a.s. zavedl robotické pracoviště v závodě 3 Keravit v Ostravě. Toto pracoviště využívá nejnovějších technologií pro zvýšení kvality lisovaných výrobků. Robotické pracoviště funguje v automatickém provozu a hlídá výstupní tlaky a váhu u našich výrobků. Používáme robota Hyundai Hi5, který odebírá tvarovky a ukládá je přímo na pecní vůz. Pro ukázku tohoto pracoviště se můžete podívat na video.

více

O nás

SEEIF Ceramic, a.s. je producentem a dodavatelem tradičních žáruvzdorných výrobků a keramických materiálů, včetně služeb a poradenství týkající se jejich použití u zákazníka. Dodávané výrobky jsou určeny především pro hutní, slévárenský a ocelárenský průmysl. 

Akciová společnost SEEIF Ceramic vznikla sloučením tří významných producentů žáruvzdorných materiálů v České republice – společností Moravské keramické závody, a.s. Rájec-Jestřebí, KERAVIT, spol. s r.o. Ostrava a REFRAMO, s.r.o. Kadaň. Historie předchůdců společnosti sahá až k roku 1831.

více o nás

O nás - Závod 1 MKZ Šamotka

Závod se zabývá výrobou a prodejem šamotových výrobků s použitím zejména ve slévárenství, kamnářství a stavebnictví. Šamotové výrobky pro slévárny (šamot licí) jsou určeny pro sestavy licích systémů při odlévání kovů. Kamnářský šamot vyráběný z plastické hmoty a drolenky se používá jako konstrukční i nekonstrukční vyzdívky krbů, kotlů a kamen. Stavební šamot a lehčené tepelně-izolační tvarovky je možné dodat pro běžné použití pro teploty do 1 200 °C, ale také pro více namáhané prostředí s teplotami do 1 730 °C. Další skupinu produktů tvoří šamotové tvarovky se zabudovanou topnou spirálou, které se vyznačují velmi dobrými tepelnými vlastnostmi a jsou součástí topidel určených k ekologickému vytápění pobytových místností. Závod zaměstnává cca 121 zaměstnanců.

více o nás

O nás - Závod 2 MKZ Žárohmoty

Plně automatizovaný provoz zaměřený na výrobu ucpávkových a žlabových hmot pro vysoké pece, hmot a doplňků pro slévárenské provozy. Produkce tohoto závodu je zaměřena především na výrobu ucpávkových hmot pro uzavírání odpichových otvorů vysokých pecí. Dále pak na žlabové hmoty pro všechny typy žlabů vysokých pecí. Mezi doplňkový sortiment závodu patří sušené slévárenské písky. Provoz zaměstnává cca 30 zaměstnanců. Další pracoviště, určené k výrobě dusacích a formovacích hmot pro slévárny se nachází v Lažánkách, 14 km od Rájce-Jestřebí.

více o nás

O nás - Závod 3 Keravit

Sídlo závodu je v Ostravě-Vítkovicích v Moravskoslezském kraji. Závod je evropský leader ve výrobě vysocehlinitých soustav pro odlévání ingotů. Také je vyráběn ucelený sortiment vtokových soustav pro slévárny, žárovzdorné vyzdívky pro průmyslové pece, spalovny, koksovny, cementárny a odpovídající izolační materiály a žárovzdorné hmoty. Sortiment šamotových výrobků je určen pro slévárny a ocelárny, pro tepelné agregáty a pro kamnáře. Vysocehlinité tvarovky jsou vyráběny na bázi andaluzitu, bauxitu či korundu, vyrábí mulitukorundové tvarovky s obsahem syntetického mulitu. Netvarové šamotové hmoty – dusací hmoty, torkretovací hmoty, zásypové prášky jsou vyráběny např. na bázi Andaluzitu, Bauxitu, Korundu, Magnezitu. Dále závod dodává izostaticky lisované keramické kelímky v různých jakostech. Závod zaměstnává cca 191 zaměstnanců.

více o nás

O nás - Závod 5 MKZ Svitavy

Závod se nachází ve Svitavách v Pardubickém kraji a vyrábí široký sortiment zboží určený pro slévárenský a hutní průmysl – zejména grafitošamotové, grafitokorundové a sicalové zátky a výlevky, monoblokové zátky, grafitové kelímky GEPARD, tuhové naběračky, pyrometrické trubice a tepelně izolační tvarovky IZOSPAR. Provoz zaměstnává cca 15 zaměstnanců.

více o nás

Naši zákazníci

Společnost SEEIF Ceramic, a.s. má kvalitní obchodní vztahy s tisíci zákazníky po celém světě. Patří mezi ně mezinárodní lídři trhu napříč širokou řadou průmyslových sektorů.

Zavázali jsme se vytvářet vzájemně prospěšné, dlouhodobé vztahy s našimi zákazníky prostřednictvím dodávek vysoce kvalitních výrobků, služeb a zajištěním vynikajícího zákaznického servisu.