Název projektu : Realizace úsporných opatření ve společnosti SEEIF Ceramic

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026633

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti ve společnosti SEEIF Ceramic, a.s. Výsledkem projektu bude snížení energetické náročnosti, které proběhne díky rekonstrukci plynové tunelové pece a komplexní rekonstrukci osvětlovací soustavy. Místem realizace projektu je provozovna společnosti SEEIF Ceramic, a.s. na parcele číslo 623/2, k. ú. Vítkovice.

Dotace v rámci OP Zaměstnanost – výzva č. 97

Úspory energií SEEIF – Z03 Ostrava
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je snížení spotřeby energie na hmotnost výroby prostřednictvím výměny původních vysokozdvižných vozíků za vozíky s úspornějším motorem na CNG, výměna technologie tepelného zpracování materiálů a nahrazení pálících pomůcek.

Registrační číslo projektu je: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016588