Kamnářský šamot

Žáruvzdorné šamotové tvarovky se používají jako konstrukční i nekonstrukční vyzdívky krbů, kotlů a kamen.

Jakostní skupina bílý šamot

Bílý šamot v jakosti R-SKA je díky svým vlastnostem vhodný především pro vyzdívky krbů a kamen. Díky velké variabilitě tvarů a snadné opracovatelnosti materiálu jej lze použít také při konstrukci různých tvarů topenišť.

 • tažené a lisované plátky v jakosti R-SKA

Tvarovky v jakosti R-SKA-D jsou vytvářeny lisováním z polosuché hmoty. Předností je jejich vyšší rozměrová přesnost a rovnost.

 

 •  lisované tvarovky vyráběné z polosuché hmoty v jakosti R-SKA-D
Jakosti tvarovek R-SKA R-SKA-D
Žáruvzdornost (min) 1 630 °C 1 630 °C
Obsah Al2O3 (min) 30 % 27 %
Obsah Fe2O3 (max)
Zdánlivá pórovitost 28 % 24 %
Objemová hmotnost (min) 1 850 kg/m³ 1 900 kg/m³
Pevnost v tlaku (min) 15 MPa 15 MPa
Teplota použití (max) 1 100 °C 1 100 °C
Odolnost proti náhlým
změnám teploty (min)
25 cyklů 25 cyklů

Jakostní skupina běžný šamot (červený)

Tvarovky v jakostech R-SII a R-SI/Cll jsou díky vysoké žárovzdornosti a vyšší pevnosti v tlaku vhodné zejména provyzdívky kotlů a kamen, stavbu venkovních krbů, udírena grilů. Tvarovky je možno použít také jako stavební materiála estetický doplněk ke krbům a jiným konstrukcím.

 

 • normalizované tvarovky v jakosti R-Sl/Cll
 • tažené plátky a tvarovky v jakosti R-SII
Jakosti tvarovek R-SII R-SI/Cll
Žáruvzdornost (min) 1 670 °C 1 710 °C
Obsah Al2O3 (min) 37 % 35 %
Obsah Fe2O3 (max) 2,6 % 2,5 %
Zdánlivá pórovitost 25 % 23 %
Objemová hmotnost
(min)
2 000 kg/m3 2 000 kg/m3
Pevnost v tlaku (min) 21 MPa 25 MPa

Žáruvzdorné malty

MSG-1

Šamotová malta MSG-1 je směs žáruvzdorného ostřiva a pojiva, určená pro spojování žáruvzdorných keramických materiálů, při pracovních teplotách 1 000–1 400 °C. Rozdělává se s vodou, případně malým množstvím vodního skla. K úplnému vytvrzení vyzdívky je nutno vyzdívku vypálit na teplotu minimálně 700 °C.

Vlastnosti MSG-1
Žáruvzdornost (min.) 1 700 °C
Zrnitost 0-2 mm
Pojivová schopnost po vysušení 40 N
Pojivová schopnost po výpalu 200 N
Spotřeba vody na 100 kg suché směsi 20 l

Žáruvzdorné tmely

Žáruvzdorný tmel je žáruvzdorná směs hlinitokřemičitých ostřiv s chemickým a keramickým pojivem. Žáruvzdorný tmel je určen pro univerzální použití do teplot 1 350 °C. Tmel je dodáván v pastovitém stavu umožňující okamžité použití. Na vzduchu rychle zatuhne a tím je dosaženo vysoké pevnosti spoje ihned po vysušení i za běžné teploty. Vysoká pevnost je zachována v celém rozsah u pracovních teplot díky přítomnosti kombinované vazby.

Použití: Žáruvzdorný tmel aplikujte jako náhradu za běžné šamotové malty. Tmel se používá pro spojování a zdění na tenkou spáru všech typů šamotových kamenů. Lze jej aplikovat i pro vytváření ochranných vrstev, popřípadě pro opravy poškozeného zdiva omazáváním, po mírném zředění vodou i natíráním.

KTS – komínový tahový systém

Ve spolupráci s přední českou kamnářskou fiirmou byl vyvinut keramický akumulační tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z šamotu v jakosti R-SKA. Slouží především ke stavbě tahových kanálů v kachlových nebo zděných akumulačních kamnech. Jsou náhradou za velmi pracný systém výstavby těchto kanálů z jednotlivých ploten a zvyšují účinnost kamen. Při autorizovaném měření byla naměřena účinnost tohoto systému 85 %. Systém je možné napojit i na různé kamnové vložky.

 • Komínový tahový systém
 • Bezroštové topeniště
 • Biotopeniště

Hlavní partner v distribuci žáruvzdorných výrobků pro stavbu krbů a kamen jsou KRBY TURBO

Maloobchodní prodej

INFORMACE

Můžete se informovat, nakoupit i odvést si široký sortiment výrobků:

 • šamotové cihly a plátky
 • šamotové desky (vhodné pro krby)
 • komínové vložky (průměr 140, 160 a 200 mm)
 • šamotovou maltu
 • uměleckou, modelovací a vytvářecí hmotu (určená pro výpal v peci)