Netvarové žáruvzdorné materiály pro hutní průmysl

Základní informace

Firma SEEIF Ceramic, a.s. je tradiční výrobce netvarových žáruvzdorných materiálů s více jak 30 letou historií a s dlouholetými zkušenostmi s vývozem do mnoha zemí ve světe. Výrobu žáruvzdorných hmot pro hutní průmysl v SEEIF Ceramic, a.s. zaštiťuje závod 2 v Rájci-Jestřebí, s roční produkcí cca 10 000 tun výrobků. Závod se specializuje zejména na výrobu ucpávkových hmot pro vysoké pece. Závod disponuje plně automatickou výrobní linkou, vlastní laboratoří a vývojovým centrem.

Hlavní produkční sortiment

  • ucpávkové hmoty pro vysoké a elektrické obloukové pece
  • žlabové hmoty pro licí pole vysokých pecí
  • dusací a pánvové hmoty pro slévárny oceli a litiny
  • sušené slévárenské písky

Technologie

Výroba ucpávkových hmot probíhá v moderním výrobním závodě, který je vybaven plně automatickým výrobním systémem.

Automatický výrobní systém

Výroba je realizována přes plně automatický výrobní systém, každá šarže je přesně navažována přes kalibrovaný vážící systém.

Důsledná kontrola

Cyklicky probíhá důsledná, vícestupňová kontrola vstupů a mezioperační kontrola. Závod disponuje vlastní laboratoří a vlastním vývojovým centrem.

Každá dávka je dohledatelná

Samozřejmostí je evidence výroby a ukládání záznamů do archivu automatického výrobního systému.

NABÍDKA UCPÁVKOVÝCH HMOT

SEEIF Ceramic, a.s. disponuje dvěmi rodinami ucpávkových hmot – BUH a SEEIF TAP, které byly vyvinuty s přihlédnutím na různé požadavky zákazníků. Hlavní přednosti našich hmot:

  • hmoty pro všechny typy vysokých pecí dle objemu a režimu
  • hmoty vhodné i pro vysoké pece pracující v intenzivním režimu
  • plně ekologické hmoty, pojivový systém založen pouze na ekologických pojivech a pryskyřicích
  • vysoká odolnost proti korozi a erozi ucpávkové hmoty v průběhu odpichu i při trvání odpichu 3 hodin a více

Pro více informací nás kontaktujte.