O nás

 

SEEIF Ceramic, a.s. je producentem a dodavatelem tradičních žáruvzdorných výrobků a keramických materiálů, včetně služeb a poradenství týkající se jejich použití u zákazníka. Dodávané výrobky jsou vyráběny především pro spotřebu při lití, transportu a ošetření tekutého kovu v hutním, slévárenském a ocelárenském průmyslu a běžně se používají také v těchto
průmyslových odvětvích:

 

 • ocelárny a slévárny
 • vysoké pece
 • energetické, keramické, sklářské a chemické průmyslové podniky
 • výstavba tepelných agregátů a kamnářské odvětví

Akciová společnost SEEIF Ceramic vznikla v roce 2009 sloučením tří významných producentů žáruvzdorných materiálů v České republice – společnosti Moravské keramické závody (MKZ) Rájec-Jestřebí se společností KERAVIT Ostrava-Vítkovice a společností REFRAMO Kadaň. Historie a tradice výroby žárovzdorných výrobků v akciové společnosti sahá až k roku 1831.

Odborný rozvoj zaměstnanců podporujeme aktivním zapojením do projektů Evropského sociálního fondu (ESF) zejména v projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ projektové období 2014 – 2020

Obchodní informace

 • obchodní název: SEEIF Ceramic, a.s.
 • sídlo společnosti: Spešovská 243, 679 02 Rájec-Jestřebí
 • právní forma: akciová společnost
 • IČ: 283 07 372, DIČ: CZ 699006556
 • registrace: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 5701
 • datum vzniku společnosti: 14. 10. 2008
 • bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, číslo účtu: 39264003/2700

Naše závody

Závod 1 Rájec-Jestřebí

Továrna vyrábějící šamot v Rájci-Jestřebí, závod 1 MKZ Šamotka, se využívala původně jako cihelna. Byla postavena v roce 1908 a pracovalo v ní asi 70 dělníků. V roce 1911 byl dán podnět k přebudování cihelny na výrobu šamotu. Závod se zabývá výrobou a prodejem šamotových výrobků s použitím zejména ve slévárenství, kamnářství a stavebnictví.

Šamotové výrobky pro slévárny (šamot licí) jsou určeny pro sestavy licích systémů při odlévání kovů. Kamnářský a stavební šamot se používá jako konstrukční i nekonstrukční vyzdívky krbů, kotlů a kamen. Další skupinu produktů tvoří šamotové tvarovky se zabudovanou topnou spirálou, které se vyznačují velmi dobrými tepelnými vlastnostmi a jsou součástí topidel určených k ekologickému vytápění pobytových místností.

Adresa:

Spešovská 243
679 02 Rájec-Jestřebí
tel: +420 516 526 111
fax: +420 516 432 241

Závod 2 Rájec-Jestřebí

V oblasti ucpávkových hmot sahá historie do roku 1978, kdy se vyráběly ucpávkové hmoty pojené jílem a vodou. Na základě spolupráce s tehdejšími hutními podniky se od roku 1979 začaly vyrábět bezvodé ucpávkové hmoty, kde hlavní žárovzdornou složkou byl koks a pálený jílovec. Pro vývoj a výrobu žlabových a bezvodých ucpávkových hmot byla v roce 1986 zahájena v Rájci-Jestřebí výstavba nového závodu, který začal produkovat ucpávkové hmoty pro celou střední Evropu od roku 1989. V souladu s požadavky vysokopecních provozů a ekologických norem byly do receptur postupně zařazovány suroviny typu korund, bauxit, SiC a zejména ekologické formy pojiv – pryskyřic.

Současná roční produkce pro hutní průmysl v závodě 2 MKZ Źárohmoty v Rájci-Jestřebí je tvořena množstvím cca 10 000 tun žárovzdorných hmot. Závod se specializuje zejména na výrobu ucpávkových hmot pro vysoké pece. Závod disponuje plně automatickou výrobní linkou, vlastní laboratoří a vývojovým centrem. Závod vedle ucpávkových hmot vyrábí také žlabové hmoty pro licí pole vysokých pecí, dusací a pánvové hmoty pro slévárny oceli a litiny a nabízí sortiment sušených slévárenských písků.

Adresa:

Spešovská 243
679 02 Rájec-Jestřebí
tel: +420 516 526 281
fax: +420 516 432 241

Závod 3 Ostrava

Sídlo závodu je v Ostravě-Vítkovicích v Moravskoslezském kraji. Přímým předchůdcem závodu 3 Keravit byl od r. 1831 provoz Šamotárna v tehdejší Rudolfově huti (nyní Vítkovice Holding, a.s.). Od svého založení se závod orientoval na uspokojování potřeb metalurgických a ocelárenských provozů Vítkovických železáren a to zejména v sortimentu šamotových licích tvarovek.

Závod je evropský leader ve výrobě vysocehlinitých soustav pro odlévání ingotů. Také je vyráběn ucelený sortiment vtokových soustav pro slévárny, žárovzdorné vyzdívky pro průmyslové pece, spalovny, koksovny, cementárny a odpovídající izolační materiály a žárovzdorné hmoty. Sortiment šamotových výrobků je určen pro slévárny a ocelárny, pro tepelné agregáty a pro kamnáře. Vysocehlinité tvarovky jsou vyráběny na bázi andaluzitu, bauxitu či korundu, závod vyrábí mulitukorundové tvarovky s obsahem syntetického mulitu. Netvarové šamotové hmoty – dusací hmoty, torkretovací hmoty, zásypové prášky jsou vyráběny např. na bázi Andaluzitu, Bauxitu, Korundu, Magnezitu. Dále závod dodává izostaticky lisované keramické kelímky v různých jakostech.

Adresa:

Kotěrova 362/3
706 02 Ostrava-Vítkovice
tel: +420 597 357 049
fax: +420 597 357 461

Kontrola jakosti

Veškeré zpracovávané suroviny jsou podrobeny vstupní kontrole. Finální výrobky jsou zkoušeny v rozsahu platných norem a přijímacích podmínek. Všem zájemcům nabízíme poradenskou a zkušební činnost.

Pro zajištění vysoké kvality dodávaných žárovzdorných výrobků a v této souvislosti poskytovaných služeb má společnost SEEIF Ceramic, a.s. zaveden a certifikován systém managementu kvality dle normy ISO 9001. Současně probíhá i interní kontrola kvality vstupních surovin a hotové výroby s cílem zajistit shodu jakostních parametrů daných materiálovým listem výrobku s parametry hotového produktu. Společnost disponuje laboratořemi, které zajišťují průběžnou kontrolu parametrů kvality ve výrobě žárovzdorných materiálů společnosti SEEIF Ceramic, a.s.