Produkty, služby a servis pro slévárny

Vyrábíme keramický licí systém, který je tvořen žáruvzdornými tvarovkami s vysokou odolností proti penetraci tekutým kovem a je určen k jednorázovému použití při sestavách licích systémů při lití kovů. Dále se vyrábí keramické uzavírací systémy pánví, normalizované žáruvzdorné tvarovky, tepelně izolační tvarovky a řada dalších žáruvzdorných produktů určených pro použití ve slévárnách oceli a litiny.

Nabízíme kompletní poradenství v dané oblasti. Pro více informací kontaktujte naše obchodníky.

Keramický licí systém

Modernizovaný keramický licí systém s vysokou odolností proti penetraci tekutým kovem.

Keramické komponenty uzavíracího ústrojí licích pánví

Žáruvzdorné tvarovky, které tvoří součást uzavíracího ústrojí licích pánví.

Žáruvzdorné tvarovky

Normované žáruvzdorné tvarovky.

Keramický odstruskovák

Keramické odstředivé odlučovače strusky a jiných nečistot.

Izolace Izocast

Dvojvrstvý izolační materiál pro izolaci odlitků.

Izolace Izospar

Izolace nálitků ve slévárnách.

Keramický odstruskovák pro slévárny

Keramické odstředivé odlučovače – tzv. odstruskováky nalézají využití zejména ve slévárnách oceli a tvárné litiny. Tyto prvky licích soustav fungují na principu rozdílné objemové hmotnosti taveniny, strusky a jiných nečistot, kdy se během rotačního pohybu vyplavují z taveniny na hladinu. Uklidněný, vyčištěný kov již poté pokračuje rozváděcími kanály do formy.

 • absorbuje prvotní ráz taveniny, uklidňuje proudění přeměnou turbulentního na laminární
 • odfiltrovává malé i velké nečistoty a velkou část nasátého vzduchu
 • u pánví se šoupátkovým uzáverem zachycuje částice zásypového prášku
 • nevytváří sekundární vměstky
 • nedochází k „zamrznutí“ kovu kvůli špatné tepelné kapacitě
 • garance stabilního průtoku (na rozdíl od filtru se odstruskovák nemůže ucpat)

Odstruskováky jsou dodávány v několika velikostech dle průměru keramického licího systému.

Izolace IZOCAST

Dvojvrstvé izolační tvarovky IZOCAST typu „sendvič“ jsou používány ve slévárnách v případě, kdy je třeba zvýšit dosazovací vzdálenost daného místa odlitku či prodloužit dobu tuhnutí. Tvarovky jsou primárně umísťovány na plochy, kde je zapotřebí prodloužit dobu tuhnutí bez negativního vlivu na kvalitu povrchu – jedná se o plochy, které nebudou dále obráběny, či jen s malým přídavkem na obrábění.

 • prodlouží dobu tuhnutí, zvýší dosazovací vzdálenosti na požadovaných místech odlitku
 • bez dodatečného obrábění – díky speciální pracovní vrstvě není potřeba místa, kde jsou použity výrobky IZOCAST po odstranění dále obrábět a čistit
 • snadná opracovatelnost – tvarovky lze snadno řezat a dají se upravovat přímo na místě do požadovaných rozměrů

IZOSPAR – Izolace nálitků ve slévárnách

Žárovzdorné tepelně izolační tvarovky s nízkou objemovou hmotností IZOSPAR se používají jako tepelná izolace nálitků ve slévárnách.

Vyrábí se v řadě tvarů (cihly, klíny, bandáže) z lehčeného šamotu, kdy při výpalu dochází ke spalování spalitelných přísad v mase šamotu. Vyznačuje se dobrými tepelně izolačními vlastnostmi, snadnou opracovatelností broušením a řezáním.

Vlastnosti:

Objemová hmotnost 600-800 kg/m3
Pevnost v tlaku min. 1 MPa
Žárovzdornost min. 1 730 °C
Izolační koeficient fiz 1,45

Odlito keramickým licím systémem - Odlitek "Ježek" - uzlový bod pilířů ropných plošin

Odlito keramickým licím systémem - "Impeller" - oběžné kolo kaplanovy turbíny

Odlito keramickým licím systémem - Kulový uzávěr

Odlito keramickým licím systémem - Odlitek pro lodní výtah

Odlito keramickým licím systémem - Pouzdro hřídele

Odlito keramickým licím systémem - Část bubnové rotační pece

Keramický licí systém

Šamotové a vysocehlinité licí výrobky jsou žáruvzdorné tvarovky k jednorázovému použití, určené pro sestavy vtokových soustav při lití kovů. Tvarovky jsou vhodné pro slévárenské a ocelárenské odlitky od pěti kilogramů až do stovek tun a vyznačují se vysokou odolností proti penetraci tekutým kovem.

Vyrábí se kompletní licí systémy skládající se z nálevek, trubek, rozvodek, štěrbin v průměrech od 30 mm do 150 mm. Licí systém umožní definované plnění licích forem a regulování konkrétních proudových a tlakových poměrů. Licí systém umožní snížení znečištění odlitku formovací látkou a je připraven pro využití počítačově vytvořených vtokových modelů při návrhu a výrobě odlitku.

Tvarovky jsou dodávány v několika jakostech dle obsahu Al₂O₃.

Jakost F36 R-ML65
Al₂O₃ 36 % 65 %
Fe₂O₃ 2,5 % 2,5 %
Žáruvzdornost 1 700 °C 1 780 °C

Keramické komponenty spodního uzavíracího ústrojí licích pánví

Keramické komponenty, které tvoří součást spodního uzavíracího ústrojí metalurgických nádob ve slévárenském a hutním průmyslu.

Vyrábí se kompletní sestavy komponent skládající se z:

 • šamotové zátkové trubky v jakostech F36, F40, S45
 • grafitošamotové či grafitokorundové zátky
 • šamotové výlevky v jakosti F40, vysocehlinité výlevky v jakostech AN61C, B80, MK85CT, grafitošamotové výlevky GS a GK
 • výtokové kameny v jakosti F40

Tvarovky jsou dodávány v několika jakostech dle obsahu C a Al₂O₃.

Zkompletované a zabudované uzavírací ústrojí bezpečně utěsní spodní výpustný otvor licí pánve, umožní její opakované otevření, efektivní transport taveniny a šetrné vypouštění tekutého kovu.

Při odlévání pomocí spodního výpustného otvoru nedochází narozdíl od vrchního vylévání pánve k rozstřikům a okysličení litého kovu a tím se zvyšuje čistota a jakost výrobku.

Nálevky

Rozvodka X

Slévárenská hvězdice

Štěrbina MA

Štěrbina MABQ a AR

Žáruvzdorné konstrukční tvarovky

Tvarové šamotové a vysocehlinité výrobky určené pro lití kovů,
konstrukční, stavební účely a speciální použití, například vnitřní zdivo, klenby a jiné technologické části hutních a tepelných agregátů.

Tvarový sortiment se skládá z normovaných cihel, plátků, klínů, radiálek a různorodých průmyslových tvarovek. Strojně lisované tvarovky se vyrábí v řadě jakostí z drolenky, polodrolenky a plastiky.

Žáruvzdorné hmoty a doplňky pro slévárny

 • Sušené slévárenské písky
 • Formovací směsi
 • Zásypový prášek
 • Struskotvorné a rafinanční prostředky
 • Žáruvzdorné malty a tmely

Žáruvzdorné příslušenství pro slévárny

 • Silicium karbidové doplňky
 • Pyrometrické trubice SiC60
 • Odplyňovací trubice SiC11
 • Tuhové kelímky a naběračky