Technická keramika třetího tisíciletí

 • SEEIF Ceramic, a.s. je producentem a dodavatelem tradičních žáruvzdorných výrobků a keramických materiálů, včetně služeb a poradenství týkající se jejich použití u zákazníka.

PRODUKTY A SLUŽBY

Veškeré naše služby, které nabízíme.

SLÉVÁRENSKÝ PRŮMYSL

 • tvarovky licí soustavy – slévárenský lící systém
 • keramický odstruskovák
 • komponenty spodního uzavíracího ústrojí licích pánví
 • šamotové a vysocehlinité tvarovky
 • žárovzdorné izolační tvarovky
 • dusací a pánvové hmoty
 • sušené slévárenské písky
 • kompletní poradentsví

OCELÁRENSKÝ PRŮMYSL

 • tvarovky licí soustavy – licí soupravy pro spodní lití ingotů
 • komponenty spodního uzavíracího ústrojí licích pánví
 • šamotové a vysocehlinité tvarovky
 • dusací a pánvové hmoty
 • kompletní poradentsví

HUTNÍ PRŮMYSL

 • ucpávkové hmoty pro vysoké pece
 • žárovzdorné hmoty
 • žlabové dusací směsi
 • dusací a pánvové hmoty
 • sušené slévárenské písky
 • kompletní poradentsví

GRAFITOVÉ A SIC VÝROBKY

 • grafitošamotové zátky a výlevky
 • grafitokorundové zátky a výlevky
 • grafitokorundové monobloky
 • SiC keramické výrobky
 • tuhové kelímky a naběračky
 • kompletní poradentsví

KAMNÁŘSKÝ ŠAMOT

 • šamotové tvarovky pro stavbu krbů a kamen
 • žárovzdorné malty a tmely
 • KTS – komínový tahový systém
 • kompletní poradentsví

OSTATNÍ

 • lehčené šamotové výrobky
 • netvarové žárovzdorné výrobky
 • keramické topné elementy

NAŠI ZÁKAZNÍCI

Společnost SEEIF Ceramic, a.s. má kvalitní obchodní vztahy s tisíci zákazníky po celém světě. Patří mezi ně mezinárodní lídři trhu napříč širokou řadou průmyslových sektorů.
Zavázali jsme se vytvářet vzájemně prospěšné, dlouhodobé vztahy s našimi zákazníky prostřednictvím dodávek vysoce kvalitních výrobků, služeb a zajištěním vynikajícího zákaznického servisu.