Ostatní sortiment

Zdící a konstrukční žáruvzdorné tvarovky

Topné elementy

Netvarové výrobky

Žáruvzdorné vyzdívky a doplňky pro indukční pece

Zdící a konstrukční žáruvzdorné tvarovky

Tvarové šamotové a vysocehlinité výrobky určené pro konstrukční, stavební účely a speciální použití, například vnitřní zdivo, klenby a jiné technologické části hutních a tepelných agregátů.

Tvarový sortiment se skládá z normovaných cihel, plátků, klínů, radiálek a různorodých průmyslových tvarovek. Strojně lisované tvarovky se vyrábí v řadě jakostí z drolenky, polodrolenky a plastiky.

Pálené žáruvzdorné tvarovky standardní, tvrdé, chemicky vázané.

Tvarovky nabízíme v mnoha jakostech

F36, F36A, SI, STI, S, SI, STIII, R-SI/CII, AN55, AN60, AN61C, B61A, MK82A, B72AS

Pro více informací nás kontaktujte.

Topné elementy

Topné elementy jsou šamotové tvarovky se zabudovanou topnou spirálou, které se vyznačují velmi dobrými tepelnými vlastnostmi. Topné elementy tvoří součást topidel určených k vytápění pobytových místností. Topné elementy jsou dodávány s několika druhy topných spirál dle požadavku zákazníka. Standardní dodávky jsou od 100 W do 650 W.

Kalciumsilikátové tvarovky – ALU 1400

Kalciumsilikátové tvarovky jsou žárovzdorné tvarové výrobky vyráběné na bázi kalciumsilikátových ostřiv a lehčiv, pojených hydraulickou vazbou.

Tvarovky jsou určeny k dopravě tavenin hliníku a jeho slitin, vůči kterým jsou nesmáčivé. Jsou standardně opatřeny ochranným nátěrem. Kalciumsilikátové tvarovky jsou určeny pro teploty použití do 1 000 °C.

Pro více informací nás kontaktujte.

Netvarové žáruvzdorné výrobky

Malty

Žáruvzdorné malty určené ke zdění žáruvzdorných staviv.

  • GIA, GIAC, GAN55 – šamotová malta
  • GK80 – korundová malta
  • MSG – šamotová malta

Dusací hmoty

Jsou určené k výduskám pánví.

  • DPH, HSIVB, HSIVD – dusací pánvová hmota
  • DK90C – korundová dusací hmota

Koagulační zásyp

CLEANMET se používá jako koagulační činidlo pro vysrážení a odstraňování strusky z povrchu tavenin ve slévárenských pecích a pánvích.

Tmely

Žáruvzdorné tmely k lepení a opravám žáruvzdorných tvarovek.

FS20C, FAN60C, FB65C, FK90C – žáruvzdorné tmely
GT01 – grafitový těsnící tmel
SYMELT – tmel na bázi grafitu s chemickou vazbou

Formovací hmoty

FHS – formovací hmota speciální FHS se používá jako výplň slévárenských forem pro odlévání ocelolitinových odlitků
NR – plastifikovaná formovací směs Nr se používá k výrobě forem pro odlitky ze šedé litiny

Pro více informací nás kontaktujte.

Netvarové žáruvzdorné materiály pro hutní průmysl

  • ucpávkové hmoty pro vysoké a elektrické obloukové pece
  • žlabové hmoty pro licí pole vysokých pecí
  • dusací a pánvové hmoty pro slévárny oceli a litiny
  • sušené slévárenské písky