Ostatní – SEEIF Ceramic, a.s.
Close

Šamotová malta

GIA 0-1, GIA 0-2, GIAC

Ostatní sortiment

Zdicí a konstrukční žáruvzdorné tvarovky

Tvarové šamotové a vysocehlinité výrobky určené pro konstrukční, stavební účely a speciální použití, například vnitřní zdivo, klenby a jiné technologické části hutních a tepelných agregátů.

Tvarový sortiment se skládá z normovaných cihel, plátků, klínů, radiálek a různorodých průmyslových tvarovek. Strojně lisované tvarovky se vyrábí v řadě jakostí z drolenky, polodrolenky a plastiky.

Pálené žáruvzdorné tvarovky standardní, tvrdé, chemicky vázané.

Tvarovky nabízíme v mnoha jakostech

F36, F36A, SI, STI, S, SI, STIII, R-SI/CII, AN55, AN60, AN61C, B61A, MK82A, B72AS

Pro více informací nás kontaktujte.

Kontakty

TOPNÉ ELEMENTY

Topné elementy jsou šamotové tvarovky se zabudovanou topnou spirálou, které se vyznačují velmi dobrými tepelnými vlastnostmi. Topné elementy tvoří součást topidel určených k vytápění pobytových místností. Topné elementy jsou dodávány s několika druhy topných spirál dle požadavku zákazníka. Standardní dodávky jsou od 100 W do 650 W.

Kontakty

Kalciumsilikátové tvarovky - ALU 1400

Kalciumsilikátové tvarovky jsou žárovzdorné tvarové výrobky vyráběné na bázi kalciumsilikátových ostřiv a lehčiv, pojených hydraulickou vazbou.

Tvarovky jsou určeny k dopravě tavenin hliníku a jeho slitin, vůči kterým jsou nesmáčivé. Jsou standardně opatřeny ochranným nátěrem. Kalciumsilikátové tvarovky jsou určeny pro teploty použití do 1 000 °C.

Pro více informací nás kontaktujte.

Kontakty

Netvarové žáruvzdorné výrobky

Malty

Žáruvzdorné malty určené ke zdění žáruvzdorných staviv.

 • GIA, GIAC, GAN55 – šamotová malta 
 • GK80 – korundová malta 
 • MSG – šamotová malta
Tmely

Žáruvzdorné tmely k lepení a opravám žáruvzdorných tvarovek.

 • FS20C, FAN60C, FB65C, FK90C – žáruvzdorné tmely
 • GT01 – grafitový těsnící tmel
 • SYMELT – tmel na bázi grafitu s chemickou vazbou
Dusací hmoty

Jsou určené k výduskám pánví.

 • DPH, HSIVB, HSIVD – dusací pánvová hmota
 • DK90C – korundová dusací hmota
Formovací hmoty
 • FHS – formovací hmota speciální FHS se používá jako výplň slévárenských forem pro odlévání ocelolitinových odlitků
 • NR – plastifikovaná formovací směs Nr se používá k výrobě forem pro odlitky ze šedé litiny
Koagulační zásyp

CLEANMET se používá jako koagulační činidlo pro vysrážení a odstraňování strusky z povrchu tavenin ve slévárenských pecích a pánvích.

Technický list zde

Pro více informací nás kontaktujte.

Kontakty

NETVAROVÉ ŽÁRUVZDORNÉ MATERIÁLY PRO HUTNÍ PRŮMYSL

 • ucpávkové hmoty pro vysoké a elektrické obloukové pece
 • žlabové hmoty pro licí pole vysokých pecí
 • dusací a pánvové hmoty pro slévárny oceli a litiny
 • sušené slévárenské písky
Přejít zde