Keramické odstředivé odlučovače pro slévárny – tzv. odstruskováky nalézají využití zejména ve slévárnách oceli a tvárné litiny. Tyto prvky licích soustav fungují na principu rozdílné objemové hmotnosti taveniny, strusky a jiných nečistot. Odstruskovače se umísťují do licích cest. Během tohoto rotačního pohybu se z taveniny vyplavují částice na principu rozdílné hustoty a vyplouvají na hladinu. Uklidněný, vyčištěný kov již poté dále pokračuje rozváděcími kanály do formy.

  • absorbuje prvotní ráz taveniny a uklidňuje proudění přeměnou turbulentního na laminární
  • odfiltrovává malé i velké nečistoty a velkou část nasátého vzduchu
  • u pánví se šoupátkovým uzáverem zachycuje cástice zásypového prášku
  • nevytváří sekundární vměstky
  • nedochází k „zamrznutí“ kovu kvůli špatné tepelné kapacitě
  • garance stabilního průtoku (na rozdíl od filtru se odstruskovák nemůže ucpat)